Každý podnikateľský subjekt je zo zákona povinný mať označené svoje sídlo a to najneskôr v deň, kedy je zapísaný do obchodného registra. Aby ste tak mohli urobiť, nepotrebujete mať vlastnú nehnuteľnosť ani si na podnikanie prenajať iné priestory. Sídlo