Očná rohovka má veľmi dôležitú úlohu pri samotnom videní. Ide o veľmi citlivé tkanivo s množstvom nervových vlákien. Rohovka je voľným okom neviditeľná, často vnímame až dúhovku, farebný kruh za ňou. Tým, že sa nachádza v prednej