Ako podporiť zdravé sebavedomie u dieťaťa?

Budovanie sebavedomia u detí

Oblasť detského sebavedomia je často diskutovanou témou medzi rodičmi. Ako na to aby sme u detí budovali sebavedomie, no zároveň aby nám neprerástlo cez hlavu a nestratili uňho autoritu?

Začiatky budovania sebavedomia

Sebavedomie si deti začínajú budovať už v útlom detstve a čo je dôležité, jeho základy kladú rodičia. Malé dieťa nevie samo seba ohodnotiť a vychádza z toho, čo mu sprostredkuje jeho najbližšie okolie. V prípade, že si rodičia dieťa vážia ako plnohodnotnú bytosť a správajú sa k nemu ako k samostatnej a jedinečnej osobnosti, z ktorej úspechov majú veľkú radosť  a podporujú v tom, čo ju baví a zaujíma, dostane dobré základy, na ktorých môže v neskoršom veku stavať.

Je teda veľmi dôležité uvedomiť si, že tým ako sa správame k dieťaťu v detstve výrazne ovplyvňujeme jeho sebavedomie v dospelosti a to má zase vplyv na takmer všetky zložky života či už osobného alebo pracovného a budúcej kariéry.

Liberálna verzus demokratická výchova

Mnohí  ľudia hovoria v prípade, že chcú rodičia vychovávať  zdravo sebavedomé dieťa o liberálnej výchove. No je nutné povedať, že liberálna výchova je typ výchovy, ktorý dáva dieťaťu voľnosť a takmer úplnú moc. Podpora zdravého sebavedomia cez takýto typ výchovy bude pravdepodobne náročná a dieťa ľahko nadobudne pocit, že je tým kto rozhoduje, má posledné slovo a rešpektovanie ostatných ľudí  nebude preň dôležité.

Preto by sa výchova dieťaťa mala niesť skôr v demokratickom duchu s prvkami liberálnej výchovy. Čo v praxi znamená určenie hraníc dieťaťu, no zároveň poskytovanie priestoru pre sebarealizáciu, rozhodovanie o dôležitých veciach a rovnocenné vnímanie a akceptovanie jeho názoru.

Ako rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie?

  • Možnosť vlastnej voľby v otázkach voľnočasových aktivít a otázkach bytostne sa dieťaťa dotýkajúcich.
  • Nepresadzovať cez dieťa vlastné nesplnené túžby a ambície.
  • Usmerňovanie v priateľskej atmosfére, vysvetľovanie namiesto príkazov.
  • Problémy riešiť najmä rozhovorom a zistením príčiny a nie unáhleným trestaním.
  • Učiť dieťa pokore a vďačnosti súčasne s uvedomovaním si vlastnej hodnoty.

Zdôrazňovať rešpektovanie názoru a konania ostatných ľudí, no zároveň aj možnosť prejavenia a obhájenia vlastného názoru.

Fotografia: © BigStockPhoto.com

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *