Batoľa a staršie dieťa – čo očakávať a čomu sa vyhnúť

Ak vaše dieťa nie je prvorodené a dorástlo do batoľacieho veku, iste ste už zažili nejaké pozitívne aj negatívne strety medzi súrodencami. Kým bolo mladšie dojčaťom, väčšinu sporov riešil rodič, pretože potrebovalo neustálu opateru a pozornosť. Čím sú deti samostatnejšie – začnú chodiť a rozprávať, vedia sa samé chvíľu hrať –  tým viac pribúda situácií, ktoré si chcú súrodenci vybaviť medzi sebou sami.

Batoľatá majú silné city a emócie a ich komunikačné schopnosti ich občas sklamú. Často nevedia vyjadriť slovami alebo nechápu, čo nie je v poriadku. Dobrá správa je, že ich komunikačné schopnosti sa celý čas zlepšujú a rodič im v tomto procese môže pomôcť. Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo je okolo a čo sa deje, pozorne ich počúvajte a trpezlivo odpovedajte, spievajte si spolu, opakujte riekanky a básničky pre deti, čítajte si spolu.

Vekový rozdiel súrodencov ovplyvňuje spôsob ich vzájomnej interakcie, ale aj podobnosť a rozdiely v temperamente detí.

Staršie dieťa pozná súrodenca od jeho narodenia a môže reagovať rôzne už na jeho samotný príchod do rodiny – žiarlivosť, hnev, uzavretosť alebo nadšenie, ochota pomáhať pri opatere mladšieho súrodenca – od čoho sa odvíja jeho ďalší vzťah k malému bračekovi či sestričke. Dôležitú úlohu v pozitívnom smerovaní tohto vzťahu má rodič, pretože on mal možnosť pripraviť staršieho na všetko, čo sa bude diať po narodení súrodenca.

Riešenie situácií

Plač batoľaťa – ako môže reagovať staršie dieťa

Nevie zvládnuť takúto situáciu, preto ho treba naučiť, kedy sa má ako zachovať. Nenechávať riešenie vždy na ňom. Pokiaľ je to predškolák, samo má ešte problém všetko vyjadriť slovami. Dieťa sa môže cítiť preťažené.

Čas pre seba

Tak ako ho potrebujeme my dospelí, potrebuje ho aj naše staršie dieťa, aby sa mohlo rozvíjať v aktivitách primerane svojmu veku. Tieto činnosti chce vykonávať bez rušivých vplyvov toho druhého.

Vlastný kútik

Vlastný kútik, uloženie vecí staršieho súrodenca mimo dosahu batoľaťa, prípadne uzamknutie „cenností“ – to všetko môže prispieť k udržiavaniu dobrých, zdravých vzájomných vzťahov medzi nimi.

Rovnako potrebuje svoj „kútik“ aj batoľa, prípadne spoločnú herňu (nemusí to byť celá miestnosť, to je často nerealizovateľné). Treba si uvedomiť, že viac detí vie urobiť viac neporiadku, preto je super, ak má všetko vyhradené svoje miesto v byte alebo v dome.

Kolektív

Hry a interakcie rovesníkov sú dôležité. Hrá sa s ním niekto, kto je aspoň približne rovnako vysoký. Reakcia batoľaťa na príchod do kolektívu so staršími deťmi v predškolskom veku ho vie rýchlejšie posunúť v tom, čo doma samo (jedináčik) nezvládalo dlhší čas (nácvik toalety, samostatné obliekanie a jedenie, upratovanie hračiek a iné.).

Spoločné hry

Ak dôjde ku konfliktu medzi súrodencami, nie vždy je vinné staršie dieťa. Aj menšiemu dieťaťu treba vysvetľovať, prečo je jeho správanie nevhodné a učiť ho empatii voči staršiemu. S výchovou netreba čakať do vyššieho veku, len je potrebné prispôsobiť komunikáciu batoľaciemu veku, čiže nepoužívať zložité siahodlhé vety, ale kratšie a zrozumiteľné. Neospravedlňovať ho pri každom zlom skutku vetami typu: „on/ona je ešte malý/malá“, používať na obe deti rovnaký meter. Ak neprávom potrestáte staršie dieťa, bude sa pre nespravodlivosť cítiť sklamané a v dôsledku toho odmietať súrodenca alebo sa začať správať rovnako negatívne. Z druhej strany, ak mladšie dieťa dlho nemá hranice a zrazu mu ich chceme dať, nechápe zmenu nášho správania a môže začať trucovať.

V skupine batoliat a detí predškolského veku, ktoré sa poznajú, možno pozorovať ochotu starších detí hrať sa s mladšími, ale ak si môžu vybrať, prirodzene ich to ťahá k deťom rovnakého veku.

Reakcie tínedžerov

Začínajú uplatňovať svoje postupy, „ja by som to robil/a inak“, „je rozmaznaný, urevaný“ a pod. Treba ich naučiť ako na krátky čas zvládnuť takéto situácie, ale nepreťažovať. Povinnosti a záujmy starších detí nech nie sú obmedzované prenechávaním starostlivosti na dlhý čas. Ak nie sú splnené ich potreby, dochádza k negatívnej reakcii. Vekový odstup však môže byť pre nás dobrý v tom, že tínedžer má iný pohľad na výchovu batoľaťa ako my, je často menej vzťahovačný ako rodič, triezvejšie posudzuje vzniknutú situáciu.

Batoľa a dospelý súrodenec

Ak je medzi súrodencami taký  veľký vekový rozdiel, že staršie dieťa už vôbec nie je dieťaťom, máva starší súrodenec ochranársky, rodičovský prístup k malému súrodencovi. Závisí to od povahy a vzťahov v rodine. Výhodou je, že dospelý súrodenec je zodpovedná osoba, ak si rodič potrebuje vybaviť niečo súrne napr. nakúpiť v potravinách a pod., alebo že sa vie hrať s batoľaťom a šantiť, podobne ako rodič. Treba si ale uvedomiť, že aj keď je dospelý súrodenec schopný a ochotný pomôcť, má aj svoje povinnosti a potreby pre dobré smerovanie vlastného života (napr. štúdium, budovanie vlastného vzťahu s partnerom, zakladanie rodiny a pod.).

Fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *