Deväť mesiacov ho nosila pod srdcom, celú dobu na naň myslela ako na ten najcennejší dar. Zvládla všetky zmeny, ktoré k tehotenstvu patria, a nakoniec porodila nového človeka. To si určite zaslúži nemalú oslavu a nepísaným pravidlom