Každý z mužov má tú svoju trinástu komnatu do ktorej nechce nikoho pustiť z dôvodu, že by tým odhalil niečo, čo by ho znemožnilo. Na to nie je nič zvláštne a dokonca je aj potrebné uchovávať si isté tajomstvá