Čo je dôležité pri poistení batožiny?

Problémy s batožinou pri cestovaní zažil nejeden turista. Nie je nič príjemné, keď vám niekto ukradne alebo sa pri preprave poškodia, či stratia práve vaše veci. Ani v takýchto kritických situáciách však nemusíte panikáriť, a to za predpokladu, že máte v rámci vášho cestovného poistenia uzatvorené aj poistenie batožiny. Takto budete chránený práve pre tie prípady, keď v zahraničí o svoje osobné veci či doklady prídete. Aj toto poistenie však má svoje pravidlá a výluky, na ktoré by ste mali myslieť.

Náhrada škody z poistenia batožiny

Na náhradu škody máte nárok v týchto prípadoch:

 • prišlo k vlámaniu alebo lúpeži, pri ktorej bola vaša batožina odcudzená;
 • celá batožina, ktorá bola odovzdaná prepravcovi, sa stratila.
 • batožina alebo veci osobnej spotreby boli poškodené pri prírodnej katastrofe, dopravnej nehode, v dôsledku úrazu, zranenia, náhleho ochorenia alebo hospitalizácie;

Na to, aby vám pri krádeži batožiny vaša poisťovňa uznala poistné plnenie, musí prísť k prekonaniu prekážky. Do výluk poistenia batožiny teda patria situácie, keď si škodu alebo stratu spôsobíte nedbanlivosťou, úmyselne alebo po požití alkoholu a omamných látok. Najčastejšie ide o tieto výluky:

 • vrecková krádež;
 • odcudzenie batožiny zo stanu alebo obytného prívesu;
 • krádež batožiny bez prekonania prekážky alebo takej batožiny, ktorá bola ponechaná bez dohľadu;
 • krádež osobných vecí alebo batožiny, ktorá nebola uložená v riadne uzamknutom batožinovom priestore auta;
 • krádež batožiny z kabrioletu, ktorý nebol uzatvorený strechou alebo z otvoreného nákladného priestoru vozidla.

Okrem presne špecifikovaných situácií, pri ktorých vám poisťovňa neuzná poistné plnenie, nájdete v poistných podmienkach aj konkrétne predmety, ktoré sú z toho poistenia vylúčené. Zvyčajne ide o tieto predmety:

 • rastliny a zvieratá;
 • zbrane a strelivo;
 • potraviny, alkohol a tabakové výrobky;
 • protézy, okuliare, kontaktné šošovky a ďalšie zdravotnícke pomôcky a prístroje;
 • starožitnosti a veci zberateľskej hodnoty;
 • umelecké predmety;
 • pamäťové karty, USB kľúče, CD nosiče a iné nosiče záznamov.

Všímajte si aj limity

Pri uzatváraní pripoistenia batožiny k cestovnému poisteniu  sa zamerajte aj na výšku poistných limitov. Všeobecné pravidlá vrátane výluk majú poisťovne podobné, jednotlivé poistenia však môžu mať výrazne rozdielne nastavené výšky limitov. V  niektorých poisťovniach je potrebné elektroniku a športové vybavenie poistiť zvlášť. Myslite aj na to, že keď príde ku krádeži alebo sa vám stratí batožina či iné osobné veci, túto skutočnosť musíte vždy nahlásiť zodpovednej inštitúcii:

 • stratu alebo odcudzenie dokladov nahláste polícii;
 • ak sa vám batožina poškodila alebo stratila pri preprave, kontaktujte prepravcu (leteckú spoločnosť a pod.) ;
 • pri krádeži alebo strate batožiny v ubytovacom zariadení, kontaktujte jeho správcu.

Ak budete mať akékoľvek otázky či nejasnosti, vždy sa môžete obrátiť na asistenčnú službu poisťovne, u ktorej máte uzatvorené cestovné poistenie. Tá vám poradí, ako v postupovať a poskytne aj ostatné dôležité kontakty, napríklad čísla úradov alebo veľvyslanectiev. Po návrate na Slovensko nahláste poistnú udalosť do 15 dní. Je potrebné, aby ste doložili aj všetky doklady a potvrdenia.

Fotografia: pexels

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *